Dagmarsminde

DESCRIPTION

Et liv med demens skal være meningsfuldt. Derfor gør vi vores bedste for at bevare hver enkelt beboers integritet og livskvalitet. Vi kommer den enkelte møde ved at respektere det, som giver mening hos beboeren. Omsorg handler om at være der for hinanden, når behovet er der. På Dagmarsminde tror vi på, at vi er mennesker i kraft af hinanden. Vi betyder alle lige meget i alle sammenhænge, og vi udvikler os gensidigt, når vi er sammen. Derfor viser vi vores beboere, hvor meget de betyder for os. Livsglæde går begge veje. Det er vores pligt som mennesker at kompensere for hinandens svagheder. Hvis der er tale om, at en beboer har mistet en færdighed, erstatter vi den eller hjælper vedkommende til at genvinde den. Omvendt skal vores beboere også have oplevelsen af, at de inspirerer og tilfører livsglæde hos andre omkring dem. Vi kan sagtens handle omsorgsfuldt på trods af forskellige opfattelser af virkeligheden. Nogle af vores beboere mangler sygdomsindsigt og forståelse for, a